มกราคม 22

ปู่ฤาษีนารอด ใหญ่ที่สุดในโลก

ปู่ฤๅษีนารอด

สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

อุทยานพระฤๅษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกของโลก

พระฤาษีนารอด เป็นครูของฤาษีทั้งปวง ทรงกำเนิดจากเศียรที่ ๕ ของพระพรมธาดา ทรงเพศเป็นฤาษี พระฤาษีนารอดถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ ไม่ว่าจะมีการบูชาสิ่งใด หากไม่มีการเชิญท่านแล้ว พิธีกรรมนั้นมักไม่สมบูรณ์
รูปลักษณ์ของท่านที่สร้างเป็นหัวโขน (ศรีษะครู) สำหรับบูชาเป็นรูปหน้าพระฤาษีหน้าปิดทอง สวมลอมพอกฤาษี มี(กระดาษ) ทำเป็นผ้าพับเป็นชั้นลดหลั่นกันไป เสียบอยู่กลางลอมพอก
สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด ตั้งอยู่ที่สำนักพยัคฆบรรพต มี พระฤาษีพยัคฆราชมุนี (อาจารพล พยัคฆราช) เป็นประธานโครงการ มีขนาดหน้าตัก 13 เมตร ทำพิธี “ฉลองสมโภชบรมครูพ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก” เมื่อปี พ.ศ. 2555

ประวัติปู่ฤาษีนารอด

พระนารอท หรือ พระนาระทะ แล้วแต่จะเรียก เป็น1 ใน พระประชาบดี (เทวฤษีที่เป็นพระผู้สร้าง) ๑๐ องค์ คือ เป็นผู้ประดิษฐ์ “วีณา” — พิณน้ำเต้า
พระฤๅษีนารอดนั้นเป็นบุตรของพระพรหม นับถือกันว่าเป็นผู้หยั่งรู้ในสามโลก เชี่ยวชาญการดนตรีอย่างยิ่ง มีวิชาความรู้ด้านสมุนไพร พระเวทคาถาอาคมต่างๆ รวมไปถึงโหราศาสตร์ ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงยกย่องพระฤๅษีนารอดว่าทรงเป็นบรมครูทางด้านดุริยางคศิลป์ เป็นครูยาและครูโหราศาสตร์และเป็นครูทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆ คติว่าด้วยพระฤๅษีนารอดนั้นกล่าวว่ามีรัศมีกายสีม่วง ในมือมักถือตำราพระเวท บ้างทำเป็นพระฤๅษีรูปงามในมือถือเครื่องดีด นอกจากนี้ตามตำนานถือว่าพระฤๅษีนารอดเป็นบุตรโดยตรงแห่งพระพรหม นับเป็นประชาบดีอันเป็นหนึ่งในผู้สร้างโลกอีกด้วย พระฤๅษีนารอดมีความสามารถในด้านการแปลงกายเป็นต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เคยแปลงเป็นลิงและนก ในปัจจุบันจึงมีการสร้างหัวโขนพระนารทมุนีหรือพระฤๅษีนารอดในรูปหน้าลิงและพญานกด้วย


Tags

คาถาปู่ฤาษีนารอด, ปู่ฤาษีนารอด, ปู่ฤาษีนารอด ประวัติ, ปู่ฤาษีนารอด พุทธคุณ, ปู่ฤาษีนารอดคือใคร, วิธีบูชาปู่ฤาษีนารอด


You may also like

ปู่ฤาษีนารอด ใหญ่ที่สุดในโลก

ปู่ฤาษีนารอด ใหญ่ที่สุดในโลก
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Use this Bottom Section to Promote Your Offer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

>